Trang nhà2022-01-21T22:20:50-05:00
  • Lưu bản nháp tự động

Gỏi cuốn

Tôi không có duyên với gỏi cuốn như một món quà tuổi thơ như các bạn trẻ bây giờ. Tôi lớn lên trước thời mở

  • Lưu bản nháp tự động

Món ăn dĩ vãng

Ông già cháo huyết hay bà cháo lòng có khác gì những người muôn năm cũ. Họ là phần ký ức nhỏ trong một quãng hành trình nào đó của đời người, đầy nhọc nhằn

Nhiều hơn nữa
  • Lưu bản nháp tự động

Báo Sáng Tạo 60 năm trước

1- Cầm trên tay tờ tạp chí đã cầm đã đọc 60 năm trước, trong tôi một ngày đầu năm dương lịch 2017, có lác đác vài giọt mưa thưa thớt hiếm hoi của Little

  • Lưu bản nháp tự động

Biết rõ chữ nghĩa

Hoa Hâm(1) chạy loạn, cùng đi với một bọn sáu bảy người. Giữa đường gặp một người lại cũng chạy loạn, đến kêu nài, xin nhập bọn. Chúng lấy làm ái ngại, thuận cho. Một

  • Lưu bản nháp tự động

Ba que xỏ lá là gì?

Bạn có biết thằng ba que xỏ lá là ai không? Không biết… thằng phải gió, thằng mắc dịch này à? Nếu vậy thì mời bạn cùng đi… đào mả, bới gia phả nhà nó,

Khi ai đó nói không với tôi, điều đó không đồng nghĩa tôi không thể làm được. Mà nó ám chỉ rằng tôi không thể làm được với người đó

— Karen E. Quinones Miller