Đọc khoἀng: < 1 phύt

Trong tiếng Việt, a lê hấp cό nghῖa là làm ngay. Lời hô cό tίnh gấp rύt, khẩn trưσng, không thể chần chừ.

Về từ nguyên, a lê hấp là từ vay mượn từ tiếng Phάp allez hop; trong đό, allez cό nghῖa là đi (hiểu theo nghῖa cầu khiến), cὸn hop là một kiểu từ đệm được sử dụng để thu hύt sự chύ у́ hoặc thể hiện hành động bất ngờ. Allez hop thường được viết trong tiếng Phάp là Allez, hop!

DOREMON TRUYỆN MÀU KỸ THUẬT SỐ TẬP 1 | Truyện Tranh Phάp Bỉ

ATABook